គូររ៉ូបូត, រចនាប័ទ្ម Lego

Uncategorized

នេះគឺជាការងារដ៏អស្ចារ្យមួយដែលបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Lego NXT ។ វាជារ៉ូបូតដែលនឹងទាញអ្នកនូវរូបភាព។ ត្រូវហើយយើងយល់ថាវាអាចត្រូវបានធ្វើតាមរបៀប CNC ទោះយ៉ាងណានេះកាន់តែសប្បាយរីករាយ។ អ្នកមួយតោនរូបថតក្នុងកម្មវិធីនេះផ្លាស់ប្តូរកម្រិតដូច្នេះកម្មវិធីសូហ្វវែរអាចផលិតបាន vector version បានយ៉ាងងាយស្រួលបន្ទាប់មកអនុញ្ញាតឱ្យវាច្រៀក។ ឥឡូវនេះពួកគេតម្រូវឱ្យបន្ថែមកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងការទទួលស្គាល់។

Leave a Reply

Your email address will not be published.