គំរូនៃស្ថានភាព Pandora

លើកចុងក្រោយដែលយើងបានត្រួតពិនិត្យនៅលើ Pandora វាទើបតែត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងសំណុំបែបបទប្រព័ន្ធ DEV ។ បង្កប់ខាងលើគឺជាវីដេអូនៃគំរូដំបូងនៃស្ថានភាពដំបូង។ វាមិនមានប្រភេទនៃធាតុណាមួយនៅឡើយទេទោះយ៉ាងណាវាពិតជាមានដូចជាទម្រង់ដ៏អស្ចារ្យដែលមានសក្តានុពលខ្លាំង។ ផេនដារ៉ាគឺជាកុងសូលហ្គេមចល័តដែលមានមូលដ្ឋានលើលីនុចដែលមានអេក្រង់ប៉ះ 800 × 480 ។

[តាមរយៈ Gizmodo]

Leave a Reply

Your email address will not be published.