សេវាកម្ម 4 ឬច្រើនជាងនេះនៅលើ Arduino

Uncategorized

កំណែចុងក្រោយនៃកម្មវិធី Arduino អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើមតិច្រើនជាងពីរក្នុងពេលតែមួយ។ អ្នកច្នៃប្រឌិតចង់ដឹងចង់ឃើញបានបង្ហោះការបង្ហាញបង្ហាញថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដំណើរការកម្មវិធីចំនួន 4 ពីការបញ្ចូលក្តារចុច។ ក្រមនេះគួរតែដំណើរការល្អផងដែរនៅលើក្លូន Arduino គឺដូចជា Robduinuino បានបង្ហាញខាងលើ។ ពួកគេចង្អុលបង្ហាញថាប្រសិនបើអ្នកកំពុងដំណើរការកំណែទី 12 នៃសូហ្វវែរការបន្ថែមដោយដៃខ្លះនឹងចាំបាច់។

Leave a Reply

Your email address will not be published.